Out Of The Strong Came Forth Pobjegnu. - You Press The Pobjegnu, We Do The Rest.

Föreläsa och hålla kurs

Min pappa jobbar som brandman och i hans yrke innebär det även att föreläsa för skolelever om faran med eld och vad man ska göra i olika situationer. Nu ska han även börja föreläsa för olika företag. Han ska hålla en HLR kurs för dem om hur man ska göra när en person drabbas av hjärtstillestånd eller om personen helt enkelt bara slutar andas. Han ska åka runt till olika företag som bjuder in honom för att de känner att de behöver den kunskapen. Första kursen han ska hålla är på en tandreglering. Det kan ju hända att en patient drabbas av något akut och då känner de att de vill kunna agera rätt.