Out Of The Strong Came Forth Pobjegnu. - You Press The Pobjegnu, We Do The Rest.

Avtala om tid

När man talar om att avtala en tid för att på det sättet kunna mötas så är det egentligen något som kallas för ett muntligt avtal. Detta avtal är minst lika bindande som det du kan tycka vara skriftligt. Men vad som är skillnaden är att ett muntligt avtal är mycket svårare att bevisa än ett skriftligt. Men man kan ju säga som så att det handlar mer om en attityd mot punktligheten än att man bara ser till att få en riktigt bra deal på det som man annars anser vara en lyckad måltid som annars skulle gå förlorad. Märks det att jag är hungrig när jag skriver detta?